R A D I K Á L A  -  a  p l a c e   f o r   a u t h e n t i c   f i n e   a r t
 
 


Profil

 

 

 

Motto : Dekor mající Smysluplný obsah je narozdíl od "smysluplného" díla dekorativního obsahu Radikální.

 

Radikála je pohledem jednoho muže na výtvarné umění.

Jsou zde vystavena ta díla, ve kterých jeho oko zahlédlo radikální křivku.

Autoři, stvořitelé těchto děl, jakkoli podstatní, mají až sekundární pozici.

Nutno ovšem pokusit se blíže fenomén Radikály definovat.

Nuže : nelze ji spatřit fyzickým zrakem v obvyklém smyslu uvidění reálného objektu,

lze ji ale spatřit pokud pozorovatel ví, co znamená.

Je těžké, snad i nemožné tuto definici sdělit, a i kdyby to byla snadno přenosná znalost,

takovým procesem bychom spíše ztratili než získali.

S Radikálou se míjí, i když ne úplně bez vyjímek a odstínů, konformismus, trendy, primární esteticismus a dekorativismus.

Nejedná se samozřejmě o radikalismus ve smyslu politickém, náboženském, filosofickém,

tyto pak zůstávají nejblíže za branami tohoto skromného podniku.

 Stejně je Radikále vzdáleno používání drastických uměleckých prostředků

anebo metod či mezních postupů, a neméně pak ostentativně výstřední kontroverzní témata.

Základním principem Radikály ovšem není despotismus.

Ani demokracie, ani anarchie.

Radikála je postavena na tvořivé participaci všech lidí dobré vůle na společném díle v určitém virtuálním prostoru.

Tento prostor má jednoduchá, výše popsaná pravidla, která slouží opět k tomu,

aby se s nimi svobodně a kreativně pracovalo.

Na těchto stránkách najdete galerii a magazín.
 
 

Nejméně každý druhý měsíc Vám v galerii Radikála představíme nový soubor výtvarných artefaktů,

kterému bude eventuálně věnováno více prostoru i po stránce teoreticky textové.

 
 

Magazín Radikála slouží především jako zdroj informací o výtvarném dění,

účelem ale není suplovat ale spíše doplňovat existující umělecké časopisy.

 

V sekci Speciál najdete množství zvláštních rozhovorů, anket apod.

 

Další poznámky k profilu >> ZDE


 
    

NAVRCHOLU.cz