Poem

(Unfortunately only in Czech available)

 

Dnes je úterý, Marsův den. 3.2. dá součtem pět, numero Martovo. Zapalte vřes, styrax
a pepř, jeho barvou je rudá a živlem oheň jest. Na jihu sídlí, vládne Beranu a Štíru. A
naši staří zvali ho Smrtonoš.
Svou klauzurní práci na téma Mars započal jsem plynule a s rozvahou. Mé dlouhodobé
téma Plynutí času projevovalo se právě v experimentování se rzí, však se rzí kovu jež
Mu náleží. Ferrum. Dík Luciferským duchům na Marsu bydlícím máme dnes železo ve
své krvi a tak v teple toho okysličovadla může ego bytovat a my jsme sebe-vědoucí a
rozlišíme dobro od zla. Alespoň tak učí bratři Růžového kříže. Olej je nejen oblíbenou
materií bratrstva sv. Lukáše, je také přirozeným mazadlem a konzervantem kovů. A
zdali nepsal Rudolf Steiner o žlučníku, jež oleje v nás tráví, že je mikroskopickým
Marsem ? Pak namaloval jsem si planetu činnosti, rudou planetu, na plátýnko od paní
Brožkové, jež špatně obarveno, připomínalo vesmírné mlhoviny. A byl to boj, vždyť
sálo nečekaně žíznivě. A byl to boj snad že je to Bůh války, ach ano - a tu je jeho tvář.
Blesky mu z očí šlehají. Sikativem v boji zaniká drobné UFO. Začal mě strhávat.
Kromě Beranova Císaře a Štírovy Smrti je přímo kartou Marsu ta šestnáctá, Věž, náhlé
zborcení pořádku Hierofanta. Vyložit to jako praxi ? Vyložit to jako světa vývoj ?
Vylož mi karty ! Poddávám se proudu. Veliký papír na chebský rám napínám a
pouštím se do boje. Mimo jiné s oxidy železa anglickou a indickou červení a železitou
žlutí...Svár zpracovatelů železa na Marsu. Poddávám se proudu od rádců ze všech
stran. Vnitřní souboj s těmi všemi na vlastním bojišti. Odvážně a neohroženě. Jako
Martin, ano, učitel je Martův. Ritus vrcholí, když vzteky nevím kam se vrtnout. Zápal
hrtanu. Zběsilé spisování v noční dopravě. Divoké. Nutné zklidnění. Ukočírovat zas
svým chladným raciem celý ctižádostivý koncept. Konceptuální ctižádostivost.
Zelení Marťani si pochutnají na evropském Beaglovi. Kdo slaví úspěchy ve space
explore ? Právě martická rasa. V jejich řeči martial law je stanné právo, a řeč není o
stanech turistů. A martial arts jsou bojová umění. Nevyvážená instalace se spolu pere.
Almara mých činností, doklad martických aspektů autorova charakteru. Text
jakbysmet.

Jsem bohatší. Třídím myšlenky co jsem k Marsu upínal v posledních týdnech. Jsem
bohatší.
Byl jsem zas chvíli z jiné strany se svými oblíbenými otázkami. Jak vnímat slovo ?
O čem se mluví ? O čem je řeč ? Rozdíl mezi martickým, marsovským, marťanským, i
to, co spojuje Marta, Marse a Mars...
Nebo ta o ilustrativnosti a dekorativismu. Vždyť jsem si zamaloval !
Ta hustá síť souvztažností, paralel a významů, v magii tak zvaných korespondencí,
připomíná jeden z možných uměleckých jazyků. A obé se spájí a tak je malba Cestou.
A když ne k rozlousknutí záhady bytí, tak jistě k jejímu tušení, očekávání, úctě a
radosti.

 

Back to the wall      Next object   

NAVRCHOLU.cz