O čase a o umění

Pár nepublikovaných poznámek z rozhovoru s Daliborem Chatrným (únor 2005)

V rámci zpracovávání své teoretické diplomové práce na téma Časnost jako malířské téma jsem navštívil prof. Dalibora Chatrného (*1925). Hovořili jsme hlavně o čase, ale i obecněji o umění a životě. Zapůsobil na mě tehdy velice svým klidem, dobrosrdečností, milou vstřícností a bystrým pohledem. Poznámky z podnětného rozhovoru jsem bohužel v době kompilace diplomky nemohl najít, objevily se až po jejím odevzdání. Předkládám je v původním znění až zde.


Tehdy fázovali protože nebyla jiná technika vyprávění - Guernica byla focena v různých fázích.

JABLKOVRUCEČAS

- náhodou nalezený

Opalka - strašnej úděl, nevím jestli žije a pokračuje
v 87. jsme byli v Polsku
spojuje to s foto - 1x za rok.

On čas se bez člověka obejde.
Nositelem života je jen planeta - planetka.
Pokud se bere život kompletní od mikroorganizmů.
Čas je jakýsi rozměr.
Neví se co je to nekonečno (jistě, číselně to může být).
To jsme si vydumali my.
I když jsou to fyzikální záležitosti.

Bez umění se život taky obejde.
Umění je jen spojené s lidskou činností,
ale my vlastně nevíme, co je mezi tvory.
Viděl jsem film o ptácích.
Když buduje hnízdo nebo se namlouvá - estetika.
Peříčka pokládá - to je záhada!
Nevím, jestli umění je spojené s krásnem.
Četl jsem v Demlovi (Zapomenuté světlo) o Dantovi, že byl chlípník a sviňák.
Knížák je téma na pohovory, ale nesvědčí to o

Tvorba je činnost jedince - člověk potřebuje jakési svědky.
Stačí 2-3 (mám zkušenost) - se kterými komunikuje, projeví porozumění.
Mluvení - se nemusí mluvit, jiná forma jak zareagovat - tanec, zpěv.

Je často projevem choroby, když to autor ničí a neukazuje.

Zhmotněním, pojmenováním.

"Mimo čas" (- žákyně v Indii)

Opalka x D.Ch.
Problém barev - addice - sčítání
zajímal mě součet - (odčítání)
rozložený a složený
dá x a nedá se přečíst

Stopa po železných pilinách:
(plno věcí vyjde jako náhoda - v rámci obecné ...)

Otiskoval jsem - kresby magnetem - jsou-li napuštěny barvou, kreslí
papír byl mokrý -> z druhé strany toho papíru
něco se objeví v činnosti - náhoda (kazilo to ten papír)

Jako jednotlivci si bereme jen cosi.
Umění nebo tvorba je jen součást.

Moudrosti - Zlomky předsokratovských filosofů.

Je to až lidská drzost chtít dospět k základnímu pochopení takové kategorie jako je čas.

Ve filmu bereme jako samozřejmost nereálnou iluzi, kdy někdo vyskočí do okna...
ale v obraze je to vizuální

Yves Klein vyskakuje (skok do ulice)
představa (věc dovednosti) se se nep

Svázanost času a prostoru (jsou odlišné, paradoxní možná) - klíč
(jeden bez druhého nemohou existovat) -> tudy vede cesta jak o tom mluvit až k tomu zachycení.

Komplementární hodnoty ? - zkušenost v činnosti
jedině tvorba nebo lidská činnost aby chtěla něco vyjádřit když nalezne komplementární hodnoty
(výtvarný prostředky - biologická záležitost -> vidět - odsunout - komplementární)
(barvy i slovní významy)

NEOPAKOVATELNOST

20m papíru psaného - to je oprávnění k té činnosti.
Vždy hledá člověk důvod k činnosti.
(Unavené oko - obrana.)

Kokolia - Duchovní umění
Ateliér: 4/2005
velice obratně jednoduše řečený

- taky dělá dvouručně

Našel byste ve své tvorbě tématizaci času?

Já to vidim
To svědectví o času, o určité činnosti.
Různé přístupy, ale nebyl to záměr, že budu pracovat s časem - zpětně s odstupem

mechanické: za 1 vteřinu
za 2 vteřiny
za 3 vteřiny

(experiment s Valochem)
(stopky)
60. léta -> Max Bense - ideolog konceptu

opticko-akustické skladby s Aloisem Piňosem - skladatelem
-> berte na vědomí jev náhody
uvědomění, že nevíte JAK
nebylo to programovaný záměr - ten je omezený (většinou),
věci vznikající instinktivně -> do oblasti, kde jste ještě nebyl.
Nebo se člověk staví negativně (či svědek)(či za rok se to najde)k něčemu.

Dejavous - na pásek
Komplementárnost
u těch složitých nevysvětlitelných problémů (přecházení od tématu k tématu)
Pracujte v určitém stadiu svého poznání věcí - za určitý čas zaplníte určitý prostor -
cítíe, že je to vyplněné, opakuje se to (není to ono)
-> krize, je nepříjemná
není to nečinnost, pracuje se intenzivně vnitřně - objeví se jiný prostor.

Vykonáte prostorový krok - na jiné stanovisko (myšlenkový prostor)
pohybuji se následně v jiném
opět až ho zabydlím

Max Bense
teoretik, ideolog konkretismu
Statická hudba 1969 (s Piňosem)

Prosakování: vidim to jako proces

fotografie interpretovaná přeskupením:
(futuristi k tomu došli nevím jestli záměrně -> kubofuturismus vázaný ale na další pojetí
Ten čas jsem nikdy nepojmenovával.
Ale proces je vždycky v čase.
Nemůže se vykonat ve zlomku vteřiny.

Marinetti: rozsypaný slova.
Já z jiného konce.
poskládaný papír
1 rovina -> zmnožení překládáním -> vznikne nová rovina
Na tu položím rovinu textu -> rozložím zpět -> rozsypání
to byl program, ale začíná u ch
zákl. věci


(přepsáno 20.3.2010)
Seznam všech článků


Painter Jan Karpíšek

EN:   Title page    Paintings    CV    Other deeds    Forum    Contact

CZ:   Titulní stránka    CV    Malby    Další činnosti, texty    Forum    Kontakt

Other languages: deutsch   français   italiano   español   по-русски   日本語   汉语