Poznámky k profilu Radikály

Home     Magazín     Galerie     Speciál     Profil    

 
 
 

Jméno

Heslo 


Radikála17.11.2004.21:26Řečeno zcela jednoduše, tento internetový projekt se zaměřuje (v sekci Magazín) na veškeré dění na výtvarněumělecké scéně, resp. útržky, které dají její přispěvatelé dohromady. V sekci Galerie se pokouší představit spojení estetické (tedy řemeslné zručnosti a vizuální senzitivity) a duchovní kvality v uměleckém díle (převážně pak malířském). Slovy "duchovní kvalita" je myšleno téma, zaměření, konceptuální pozadí nebo "poselství", jdoucí ruku v ruce se spiritualitou, ať už je jejím výrazem súfí, neošamanismus, katolický mysticismus, psychedelie halucinogenů, átmavičára advaity, dzogčhen tibetského buddhismu, jógická meditace, tantra nebo zen. Snaha oprostit se od nánosů, které činí z výtvarného umění oblíbené kavárenské téma úplně ve smyslu "kdo, jak a za kolik" nesmí na Radikále skončit v jakémkoli druhu fanatismu nebo degradace vizuálního umění v pouhý věšák na "duchovní" teze. Přesto a právě proto je nutné kriticky posuzovat zda současná společnost (současné umění) nebloudí a proč. Cílem Radikály by mělo být nalézat vzácná umělecká díla, přinášející vhled Podstaty, prožitek Absolutna, jemně představující pravou Takovost, Přesah času (egoistických tendencí v "historickém čase sebe") atd., diskutovat a propagovat jejich základní význam pro lidský život. V krajním případě může projekt skončit zjištěním, že tato vize je nereálná - spiritualita není dnes plně slučitelná s výtvarným projevem a má o ni zájem jen hrstka zaostalých jedinců. Věřím, že tomu tak není.

Radikála16.3.2004.10:58Notýsek z vlaku : Establishment může být v klidu. Nespokojené mladé, ty co jsou často stiženi romantickým zájmem o umění, escapismem od světa dospělých, ty, kteří si připouští nutnost idey revoluční změny současného kodeku lidské civilizace ( a uchylují se třeba k marihuaně ) systém dohodnuté směny abstraktních hodnot (peněz) a touhy po neustálém rozvoji při vstupu do produktivního věku přirozeně selektuje na ty, kteří se přizpůsobí a začnou se chovat v souladu s pravidly hry a obstojí a na ty druhé... Pro establishment je dokonce výhodnější ( mimo přímou komercializaci ikon těchto ideologií, kterých se svobodný trh, budiž pochválen, vždy rád chopí ) tolerovat toto mladistvé zasnění nebo nevinné revoltování, raději než aby se mladí politicky, tržně a ekonomicky vzdělávali. Své nástupce, zastánce a obhájce má zájem takto vzdělávat. Paranoidní by bylo myslet si, že to cíleně dělá, naivní, že ne. Nechce se mi věřit myšlence, která se vnucuje, že do politiky vstupují jen ti, co dospěli a nemají zbytečných ideálů a že ekonomické univerzity studují pouze ti, kterým běží o vlastní prospěch. Inklinovat k humanitním směrům lidského vědění bývá myslím typické pro ty, kteří odmítají současný stav euroamerické společnosti, resp. se jím z múzických důvodů odmítají zabývat, resp. se jím nezabývají, protože třeba produkují krásu, kterou se dá naše civilizace obohatit (a v níž se dá zobchodovat). Před nedávnem se tvrdá rána snesla na město Madrid. Dvě stovky nevinných členů naší kultury byly surově zbaveny toho nejcennějšího kapitálu. Ve skutečnosti mladým umělcům nic nebrání, aby se vzdělávali v socioekonomických oblastech anebo se zabývali ve své tvorbě stavem světa, strukturou moci atp. aniž by to ovšem ztrácelo vejšku. Přál bych si, aby Radikála přispěla k tomu, aby bylo na světě lépe. Je to vznešený sen, kterému je třeba dostát. Umění není politika. Politické umění je vždy trochu zrůdné. Cožpak ale politika není umění ? Cožpak neexistuje vždy umělecké řešení ? Kurzy malby a filosofie všem medikům a poslancům ! :) Buďtež otevřeny brány uzavřené umělecké komunity !