Performance

Často mi jako malíři, který usiluje něco sdělovat a komunikovat, chyběla bezprostřední silná odezva od diváků. Chtěl jsem cítit kontakt a zpětnou vazbu, být viděn a vidět. Nestačilo mi zpívat (resp. spíše jaksi mňoukat) a bubnovat na fakultním večírku, oblečený jen v upnutých dámských šatech červené barvy, ačkoliv se to tenkrát setkalo s velkým ohlasem, ale směle dávat to, co jsem zvyklý dávat v obrazech - to nejdůležitější a nejzajímavější, co zrovna zažívám, převážně z oblasti spirituální. Jakobych se bál na té nové půdě, na půdě performance, přidržoval jsem se ještě známého - média malby, anebo mi to možná jen přišlo přirozené, aby z konkrétní akce vznikl také určitý hmatatelný artefakt. Jeden semestr roku 2002 jsem strávil u profesora Rullera v atelieru stejného jména, totiž Performance. Od určité chvíle jakoby tato extrovertní tendence zase utichla, ale kdo ví, možná někdy opět dostane prostor se projevit...

"Poškolní"

"Svěcení jara", Zámecký park v Lednici, 2010

V jistém smyslu se dá za environmentální performance považovat moje zahradničení.

"Vernisáž", Galerie Dolmen, Brno, 2007

"Pobakalářské"

"Házecí akce", "Vozidlo", Symposium Doteky (Contacts), Klenová, 2004

"Malířský kufr", Dům umění, Brno, 2004

"Plynutí času", Festival Nová Média, Cheb, 2003

"Předbakalářské"

"Viktor", 2002

"Malířský kufr" (Zenový malíř), 2001

"Nemáme jen oči", 2001

"Nábor", 2001

 
Domů   CV   Obrazy     Další činnosti    Komentáře     Kontakt    English